AvenHexicon har tilldelats två vattenområden för att utveckla flytande vindkraftsparker i Italien

Hexicon är verksamt i Italien genom sitt joint venture-bolag, AvenHexicon Srl, med den lokala partnern Avapa Energy Srl. Tidigare i år lämnade AvenHexion in ansökningar om nätanslutning samt om maritim koncession för fem parker utanför Italiens kust. Två av dem har nu tilldelats företrädesrätt för maritim koncession. Det första området, som ligger söder om Sicilien, är 346 km2 ≈ 1 200 MW, medan det andra området, beläget nordväst om Sardinien, är 364 km2 ≈ 1 350 MW. De två vattenområdena är nu prioriterade för utveckling av AvenHexicon.

Hexicon är pionjärerer inom det innovativa området flytande vindkraft och har i dagsläget en global och bred projektportfölj. I Italien just nu är marknaden väldigt framåtlutad när det kommer till förnybara energikällor. Där verkar Hexicon genom sitt 50/50 joint venture-bolag AvenHexicon. Fem områden för potentiell utveckling med flytande vind har lokaliserats och är placerade utanför Sardiniens, Siciliens och Puglias kuster. Tidigare i år lämnades in ansökningar om nätanslutning samt om maritim koncession (”State Maritime Concession”) för dessa fem områden. AvenHexicon har nu tilldelats prioritet för två områden att utveckla flytande vindkraftsparker. Ett område på 346 km2 ligger söder om Sicilien och ett på 364 km2 ligger nordväst om Sardinien. Kapaciteten är på 1 200 MW och 1 350 MW som tillsammans har potential att förse över 2,5 miljoner italienska hushåll med förnybar energi.

Enligt den italienska lagstiftningen om främjande av förnybar energi och i överensstämmelse med tillståndsförfaranden för havsbaserad vindkraft, har AvenHexicon ansökt om maritim koncession för havsbaserade vindkraftsparker sedan tidigare. Ansökningar har gått igenom samråd i enlighet med relevanta lagförordningar. 

Flytande vindkraft lämpar sig väl i Italien, som har lång kust och djupa vatten samt stort behov av förnybar energi. Nyligen framhöll Global Wind Energy Council (GWEC) landet som en av de fem främsta tillväxtmarknader för havsbaserad vindkraft. Landet siktar på att generera 55 % av sin totala elproduktion från förnybar energi till 2030. Den snabba processen och i övrigt positiva signaler intensifierar Hexicons närvaro i landet och höjer värdet av projektportföljen.

”Att ha tilldelats dessa två vattenområden är ett bevis på vårt konkurrenskraftiga erbjudande som projektutvecklare. Detta är en språngbräda för oss på AvenHexicon, i vår ambition att vara en nyckelspelare i italiens gradvisa övergång till ett förnybart, fossilfritt energisystem”, säger Alberto Dalla Rosa, VD på AvenHexicon.