Europeiska patentverket avser bevilja Hexicon patent för flytande vindkraftplattform med lutande torn

Det europeiska patentverket EPO har bekräftat sin avsikt att bevilja Hexicon europeiskt patent avseende bolagets flytande vindkraftplattform med lutande torn. EPO har även granskat en tredjepartsinlaga, liknande den invändning som lämnats mot det redan beviljade patentet i Sverige, och inte funnit den relevant, i enlighet med Hexicons tidigare bedömning.

Det aktuella patentet avser en flytande plattform med två lutande torn som ger möjlighet att installera två turbiner på samma plattform. Patent för konstruktionen har tidigare beviljats i Sverige och Sydafrika. Hexicon kommer i nästa steg att erhålla ett formellt beslut om beviljande, och därefter validera patentet på de marknader man önskar erhålla patentskydd.

I juni lämnades en invändning mot det svenska beviljade patentet in till PRV. Detta beskrevs i ett tilläggsprospekt inför Hexicons notering på Nasdaq First North Growth Market. Efter samråd med bolagets patentombud och mot bakgrund av att invändningen i allt väsentligt refererade till redan känd dokumentation gjordes bedömningen att invändningen inte skulle nå framgång. EPO har i samband med granskningen av den europeiska patentansökan även beaktat en tredjepartsinlaga liknande invändningen mot det beviljade svenska patentet och inte funnit den relevant.

"Våra flytande plattformar med lutande torn ökar energikapaciteten för en given vattenyta och reducerar därmed antalet plattformar och kablage, vilket innebär en effektivare elproduktion och lägre kostnader. Det känns bra att vi nu enligt plan också kommer få det europeiska patentet beviljat,” säger Marcus Thor, VD för Hexicon.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Thor, vd för Hexicon, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu