Framgångsrika resultat från modelltest i Nederländerna

Hexicon har avslutat ett modelltest hos MARIN i Nederländerna som en del i designarbetet för bolagets demonstrationsprojekt TwinWay. Hexicons flytande fundament med det patenterade förankringssystemet av TLP-typ uppvisade önskvärda resultat.

Testerna genomförde hos MARIN i Nederländerna, som har lång erfarenhet av flytande vind. Både extremväder och driftförhållanden testades, där maximal våghöjd motsvarar över 20 meter i full skala motsvarande ett hårt Nordsjö-klimat. Lasterna i förankringen överskred inte beräknade värden.

Testerna utgör en viktig milstolpe i utvecklingen av Hexicons demonstrationsprojekt TwinWay, med planerad installation hos Metcentre i Norge år 2023. TwinWay är en pilot för att kommersialisera den nya havsbaserade flytande vindkraftstekniken.

”Testerna hos MARIN har varit framgångsrika och Hexicons fundament och förankringssystem beter sig som önskat när de utsätts för hårt klimat. I nästa steg ska den omfattande mängden mätdata som vi samlat in processas och jämföras med resultat ur beräkningsmodeller. Vi fortsätter arbetet med siktet inställt på att genomföra ett pilotprojekt för vår flytande vindkraftplattform hos Metcentre år 2023”, säger Marcus Thor, vd för Hexicon.