Hexicon bildar joint venture och licensierar sin teknik för havsbaserad vindkraft i Italien

Hexicon har bildat ett 50-50 joint venture-bolag, AvenHexicon SRL, med Avapa Energy i syfte att utveckla flytande vindkraftsprojekt i Italien. Hexicon kommer dessutom att licensiera sin patenterade teknik till AvenHexicon för användning i egna projekt samt hos tredjeparter. Italien är en av de största mottagarna av EU:s gröna giv (Green Deal) och bedöms därför vara en nyckelmarknad i Europa för flytande vindkraft.

I linje med sin strategi att i ett tidigt skede etablera sig på nyckelmarknader och arbeta med lokala aktörer har Hexicon sökt en samarbetspartner för att utveckla flytande vindkraftsprojekt i Italien. Avapa Energy är baserade i Bologna och har många års erfarenhet av att utveckla sol- och vindparker på land, och bedöms besitta kompetens och lokalkännedom som matchar Hexicons profil inom flytande vindkraft.

Som en av de största mottagarna av EU:s gröna giv har Italien påbörjat de lagändringar som krävs för att utveckla havsbaserad vindkraft. AvenHexicon kommer parallellt med de nationella förberedelserna att identifiera lämpliga platser för flytande vindkraftsparker för att så snabbt som möjligt kunna påbörja nödvändiga tillståndsprocesser. AvenHexicon kommer också att implementera samt arbeta för att andra aktörer ska använda Hexicons patenterade teknik för flytande vindkraftplattformar med lutande torn.

”En viktig del av vår affärsmodell är att gå in på nya lovande marknader så tidigt som möjligt och att etablera både vår projektutvecklingskompetens och teknik tillsammans med lokala partners. Vi har hittat en perfekt samarbetspartner i Avapa Energy och ser fram mot att genom AvenHexicon stötta Italien i utbyggnaden av fossilfri elproduktion”, säger Marcus Thor, VD för Hexicon.

”Flytande vindkraft med sin avancerade teknik och låga avtryck kommer få stor betydelse för Italiens energiomställning, och vi är glada att tillsammans med Hexicon få utveckla flytande vindkraftparker på italienskt vatten”, säger Alberto Dalla Rosa, partner på Avapa Energy.