Hexicon får ansluta 7 100 MW flytande vind i Italien

Italiens stamnätsansvariga Terna SpA har beviljat ansökningar för nätanslutning av sex av Hexicons sju projekt för flytande vindkraft i landet. Tillsammans omfattar de sex projekten en installerad effekt på 7 100 MW. Tillstånd för det återstående projektet väntas inom kort.

Hexicon, vars verksamhet i Italien drivs i joint venture-bolaget AvenHeixcon, har idag en projektportfölj omfattande sju parker för flytande vindkraft utanför Sardinien, Sicilien och Apulien. Ansökningarna för stamnätsanslutning lämnades in under 2022 och nu har Terna, Italiens systemansvarige för stamnätet, beviljat anslutningstillstånd för sex av projekten, som tillsammans omfattar 7 100 MW i installerad effekt.
 
Tillstånden innebär att Terna förbinder sig att tillgängliggöra den nödvändiga kapaciteten för nätanslutning och är ett obligatoriskt steg för den slutliga koncessionen för att bygga och driva en vindkraftpark till havs. Ansökan för tillståndet för den sjunde parken är fortfarande under handläggning och förväntas godkännas inom kort.

"Processen har hittills gått i rekordfart och det visar på Italiens höga ambition att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Beskedet är ännu en milstolpe i projektens utveckling och ökar påtagligt värdet", säger Alberto Dalla Rosa, VD för AvenHexicon.

Den italienska regeringen är tydlig med målsättningen att öka takten i tillståndsprocesserna för förnybara energikällor, för att snabbare bryta beroendet av rysk gas. Med en lång kustlinje och goda vindresurser, i synnerhet över Medelhavets djupa vatten, har Italien betydande potential för flytande vind. Global Wind Energy Council framhåller landet som en av de fem främsta tillväxtmarknaderna för havsbaserad vind. Italien har som mål att 55 procent av den totala elproduktionen ska komma från förnybara energikällor 2030.