Hexicon inleder samarbete med Worley i nästa steg mot kommersialisering av sin teknologi för flytande vindkraft

Hexicon har inlett ett samarbete med Worley avseende design och byggnation, EPF (Engineering Procurement Fabrication) samt installation för sitt demoprojekt TwinWay i Norge. Efter genomförd planering och design kommer Worley att ansvara för byggnationsfasen som planeras att starta nästa höst. TwinWay är det första projektet där Hexicons patenterade flytande vindkraftsplattform kommer att driftsättas i full skala.

TwinWay är en pilot som syftar till att verifiera och kommersialisera Hexicons flytande vindkraftsplattform TwinWind, och kommer uppföras vid Metcentres djuphavsområde utanför Norges kust. Under den inledande fasen av projektet har Hexicon uppnått en genomförande- och certifieringsrapport från DNV.

Worley levererar projekt- och resurstjänster till energi-, kemikalie- och råvarusektorn runtom i världen, och kommer att bidra med erfarenhet och personalstyrka i genomförandet av TwinWay. Själva byggnationen kommer att ske vid Worleys anläggning i Rosenberg i Norge. Genom samarbetet kommer Worley att ta över den projektspecifika tekniska utvecklingen, planeringen och byggnationen, och därefter ansvara för installationen.

”Efter många år av utveckling, numeriska analyser och fysikaliska modelltester faller nu de sista bitarna på plats för att driftsätta en fullskalig version av vår patenterade design. Det är naturligtvis en viktig milstolpe som kommer att påvisa fördelarna med vår teknik och accelerera vägen mot kommersialisering. Worley är en välkänd partner till energisektorn och det känns väldigt bra att få del av såväl deras stora kompetens som infrastruktur när TwinWind blir verklighet”, säger Marcus Thor, vd för Hexicon.

”Det är spännande att få vara en del av ett så pass banbrytande projekt som TwinWay i en industri som förutses växa exponentiellt under många decennier framåt. Lärdomarna och samarbetet som vi får genom detta projekt kommer inte bara att resultera i avgörande belägg för denna specifika och mycket lovande teknik, men också varför vindkraft på djupt vatten kommer utgöra en viktig del i den globala omställningen till förnybar energi”, säger Chris Cowland, Vice President Global Offshore Wind på Worley.