Hexicon Korea säljer omfattande projekt för flytande vindkraft i Sydkorea

Hexicon Korea har ingått ett köp- och försäljningsavtal med ett icke namngivet globalt energibolag avseende hela Yeonggwang-projektet – ett omfattande projekt för flytande vindkraft utanför Sydkoreas sydvästkust. Hexicon Korea säljer därmed av sin andel om 40 procent av projektet och mottar ett ej angivet belopp.

Hexicon Korea är ett joint venture (JV) mellan Hexicon och det koreanska bolaget COENS Co, i vilket Hexicon äger 49 procent. Avtalet avser utveckling och drift av Yeonggwang-projektet, ett omfattande projekt för flytande vindkraft om upp till 1 200 MW. Den icke namngivna köparen, ett globalt energibolag, kommer att äga 100 procent av projektet och övertar det finansiella ansvaret. Affären stärker ytterligare Hexicons affärsmodell som tidig projektutvecklare.

Hexicon identifierade projektet under 2020 och har sedan dess utvecklat det genom att inhämta nödvändiga godkännanden från koreanska myndigheter, påbörjat tillståndsprocesser och genomfört olika undersökningar. Projektet har erhållit tillstånd för nyttjande av allmänt vattenområde (”occupancy or use permit of public water”) och är nu redo för nästa utvecklingsfas.

”Det här är ett utmärkt exempel på hur vår affärsmodell som tidig projektutvecklare fungerar i praktiken. Vi bygger upp ett omfattande projektvärde och utformar projekt redo att överlämnas till långsiktiga investerare. Så är fallet i Yeonggwang-projektet, vilket gör det till ytterligare en viktig milstolpe i Hexicons resa”, säger Magnus Thor, VD på Hexicon.