Hexicon och Elia Grid International ingår globalt samarbete för elnätskopplingen av flytande vindkraftparker

Hexicon och Elia Grid International (EGI) har påbörjat ett globalt samarbete. De två företagen kommer att utveckla koncept och projekt för att integrera storskaliga flytande vindkraftsparker till havs till elkonsumenterna på land. Samarbetet är unikt och ett viktigt led för både Hexicon och EGI att bidra till att säkra utvecklingen av förnybar energi i världen.

Energin som produceras av havsbaserade vindkraftsparker långt ut till havs måste kopplas in på elnätet. Detta blir allt mer utmanande. Hexicon och EGI har kommit överens om att kombinera sin expertis för att förverkliga projekt för en storskalig, kommersiell utbyggnad av flytande vindkraft över hela världen. Målet är att tillsammans effektivisera processen att få projekten färdigställda snabbare.
 
"Flytande vindkraft handlar om storskaliga kraftprojekt. Förmågan att tidigt planera och designa ett effektivt och robust elsystem är nyckeln till affärsplanen och framgångsrika projekt. Hexicons och EGI:s kompetenser kompletterar varandra till fullo och matchar mycket väl. EGI tillför global erfarenhet inom elöverföring och storskaliga RES-integrationsprojekt. Medan Hexicon erbjuder djup kunskap om flytande vindkraft. Detta samarbete stärker vårt erbjudande avsevärt och ökar vårt framtida värdeerbjudande,” säger Marcus Thor, VD för Hexicon. 
 
EGI är ett fullskaligt konsultföretag och dotterbolag till det belgiska nationella nätbolaget ELIA. De har lång erfarenhet och kunskap om robusta och innovativa transmissionssystem, både på land och till havs. Kombinationen av Hexicons kompetens med EGIs transmissionskunskap optimera anslutningen till det landbaserade kraftsystemet. För att lösa de tekniska utmaningarna relaterade till vindprojekten vill EGI och Hexicon göra havsbaserad vindkraft till en attraktiv marknad för investerare. Detta kommer att accelerera industrins vilja att ge sig ut på djupare vatten och dra nytta av betydligt starkare vindar för att generera mer energi. Primära områden för samarbetet inkluderar Medelhavet samt Östersjön och Atlanten. 
 
”Att ansluta havsbaserad vindteknik till elnätet är en komplex och kostsam ansträngning. Med detta samarbete har EGI åtagit sig att tillhandahålla toppmodern expertis och föreslå innovativa lösningar som kommer att släppa lös utvecklingen av kostnadseffektiv och storskalig förnybar energi. Kompetenserna och erfarenheterna hos EGI och Hexicon kompletterar varandra mycket väl och kommer att ge unika möjligheter för ankarinvesterare som är villiga att påskynda och säkra energiomställningen, säger Didier Wiot, VD för EGI. 
 
Det övergripande målet är att skapa minst ett finansiellt case för ankarinvesterare och visa på uppsidan av den möjliga utvecklingen. Utvecklingsfasen sträcker sig från 2023 till 2027, med målet att utveckla och säkerställa driften av projektet.