Hexicon rekryterar inom projektutveckling för flytande vindkraft

Hexicon, en ledande teknik- och projektutvecklare inom flytande vindkraft, fortsätter att utöka sitt team med syfte att expandera sin projektportfölj och stärka sin globala position. Bertrand Dumas, tidigare del av ledningsgruppen hos Ideol, har rekryterats som projektchef för Hexicons demoprojekt TwinWay, och Ulrik Horn kommer senast från Vattenfall och är ny Senior Manager.

I takt med att den globala omställningen till förnybar energi fortsätter möter Hexicon allt fler projektmöjligheter både i Sverige och globalt. Under 2021 kommer Hexicon att kunna presentera flera nya satsningar, varför organisationen nu stärks med ytterligare specialistkompetens inom flytande vindkraft och förnybar energi.

”Det är med stor glädje vi tar in Ulrik och Bertrand, som tillsammans har över 25 års erfarenhet inom vindkraftsbranschen. Bertrand har stor erfarenhet av att leda demoprojekt från uppstart till operativ anläggning, vilket kommer vara en oerhört viktig resurs framöver. Ulrik har en gedigen bakgrund inom branschen och av en bredd av discipliner, från det tekniska till det kommersiella, och kommer i sin bredare roll att bistå med den strategiska utvecklingen av vår projektportfölj”, säger Marcus Thor, vd.

Bertrand Dumas kommer senast från rollen som projektchef på franska Ideol där han satt i ledningsgruppen och ledde flera stora projekt inom flytande vindkraft, däribland Floatgen, demoprojektet för Frankrikes första flytande vindkraftsturbin. Dessförinnan har han arbetat inom den havsbaserade gas- och oljeindustrin (Technip FMC, Geoservice) och som head of project department på Nereides. Han har tagit an rollen som projektchef för Hexicons demoprojekt TwinWay i Norge.

Ulrik Horn kommer senast från en roll som Senior Wind Resource Analyst på Vattenfall, där han bland annat arbetat med tre vindkraftsprojekt. Innan dess har han bland annat varit på Renewables & Energy Strategy och Watty i Sverige, DNV i Storbritannien, och WindSim AS i Norge.

”I en fas där vi ska öka takten inom vårt projektutvecklingserbjudande och expandera till nya marknader är den expertis och kompetens som finns i organisationen helt central. Därför stärker vi nu upp den ytterligare”, avslutar Marcus Thor.

Hexicon består efter nyrekryteringarna av 18 anställda med världsledande kompetens inom teknik- och projektutveckling av flytande vindkraft och flera joint ventures med lokala ingenjörs- och utvecklingsföretag.

För mer information, kontakta:
Marcus Thor, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu

Om Hexicon

Hexicon utvecklar vindkraftsprojekt i djuphavsområden baserade på en patenterad teknik för flytande vindkraftverk som möjliggör produktion av stora mängder förnybar energi offshore. Företaget grundades 2009 och har deltagit i utvecklingsprojekt över hela världen, inklusive världens största flytande vindkraftspark utanför Sydkorea. Flytande vindkraft anses vara en nyckelkomponent när världen går från fossila bränslen till förnybar energi. För mer information, besök www.hexicon.eu.