Hexicon rekryterar ledande branschprofil inom havsbaserad vindkraft för att expandera Hexicons närvaro och projektportfölj i Nordamerika

Hexicon har rekryterat Adrienne Downey, en ledande branschprofil inom havsbaserad vindkraft i USA, som Principal Engineer och landschef för USA och Kanada. Adrienne börjar den 1 februari 2022 och Hexicon tar därmed nästa steg i att bygga upp både närvaro och projektportfölj på den nordamerikanska marknaden.

Adrienne kommer närmast från rollen som Principal Engineer för New York States program för havsbaserad vindkraft (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) med målet att producera 9 GW år 2035. Projektet har under Adriennes ledning hittills säkerställt försörjning motsvarande över 4,3 GW. Innan dess har Adrienne varit delaktig i att etablera vindturbinstillverkaren ENERCON:s verksamhet i Nordamerika.

Stora nya åtaganden i USA som stöder havsbaserad vindkraft har signalerat potential för så mycket som 35 GW flytande vindkraft till år 2040, och nästan 60 GW år 2050, baserat på president Joe Bidens plan med målet att nå sammanlagt 110 GW havsbaserad vindkraft till år 2050. Sammantaget förväntas 109 miljarder dollar i utgifter för leasing, tillståndshantering och stora investeringar i syfte att uppnå 30 GW havsbaserad vindkraftsproduktion till år 2030.

Stillahavskusten, Mexikanska golfen, Maine och djupare vatten utanför Central Atlantic förväntas dra nytta av stora utbyggnader av flytande vindkraft eftersom havet är för djupt för bottenmonterad vindkraft i dessa geografier. Flytande vindkraftteknik kommer därför att erbjuda en viktig väg för att uppfylla dessa regioners ambitiösa mål för ren, pålitlig och kostnadseffektiv energiproduktion.

”Vi är väldigt stolta att ha rekryterat Adrienne Downey som Principal Engineer och landschef för Hexicon i USA och Kanada – två länder med höga ambitioner när det gäller energiomställning. Adrienne har mycket omfattande erfarenhet av havsbaserad vindkraft och jag kan inte tänka mig en bättre ledare för Hexicon på plats. Vi ser nu fram mot att tillsammans med Adrienne etablera såväl vårt projektkunnande som våra tekniska innovationer under de kommande åren i Nordamerika, där vi kommer ingå strategiska samarbeten inför storskaliga auktioner och utveckla lokala relationer i försörjningskedjan,” säger Marcus Thor, vd för Hexicon.

”Jag är glad att få ta ledartröjan för Hexicon i USA och Kanada just i detta spännande läge. Havsbaserad vindkraft står redo att genom kostnadseffektiv utveckling av förnybar energi bidra till den globala kampen mot klimatförändringarna – och snabbare utbyggnad av djuphavsteknik är nyckeln till att frigöra denna potential. Jag har i många år lett USA:s största och mest sofistikerade vindkraftsmarknad till havs, och är glad att få använda min sektorkunskap till att stödja snabb implementering och utveckling av lokala samarbeten för Hexicons teknik och projektkunnande,” säger Adrienne Downey.

Hexicons patenterade flytande plattformar kan placeras längre ut till havs och på djupare vatten än konventionella bottenförankrade vindkraftstekniker, vilket innebär bättre vindförhållanden. Hexicons egenutvecklade flytande plattform med två turbiner, TwinWind, möjliggör också att plattformen rör sig efter vindriktningen vilket maximerar effektiviteten.