Hexicon skriver historiskt samarbetsavtal med fiskeindustrin för etablering av flytande vindkraft i Irland

Hexicon har tecknat ett samförståndsavtal med fiskenäringsorganisationen Killybegs Fishermen’s Organisation (KFO) och maritimföretaget Sinbad Marine Services på Irland. Det historiska partnerskapet innebär ett helt nytt sätt att driva utveckling av flytande vindkraftsprojekt, där lokal fiskenäring aktivt deltar i projektplaneringen vad gäller val av plats och access till fiskeområden. Även miljöorganisationer kommer att delta i projektdesignen.

Flytande vindkraft till havs står inför en exponentiell utbyggnadstakt globalt och Irland har särskilt stor potential. Expansionen av havsvind uppfattas emellertid inte som något odelat positivt i samhällen där fiskerinäringen har stor betydelse. Därför har Hexicon, KFO och Sinbad Marine Services valt att testa ett helt nytt sätt att samarbeta i utvecklingen av den flytande vindkraftpark som planeras 50 kilometer utanför kusten i grevskapet Donegal. Samarbetet, som är det första någonsin i sitt slag, kommer att utgå från evidensbaserade lösningar som adresserar gemensamma utmaningar och samtidigt bidrar till transformationen av både lokal och global energiförsörjning.

Branschorganisationen Global Wind Energy Council (GWEC) har lyft fram Irland som en av de fem intressantaste tillväxtmarknaderna för havsvind i världen, baserat på bl.a. utmärkta vindresurser med hastigheter över 10 m/s. Samtidigt är fisket en viktig industri för landet, med betydande bidrag till BNP och arbetstillfällen. Situationen är vanlig även i en global text, och att kunna förena dessa två näringar är helt avgörande för havsbaserade vindkraftsprojekt fortsatta utveckling.

Detta är ett unikt nytt sätt för havsvindaktörer och yrkesfiskare att samarbeta. Samförståndsavtalet innebär att vi kommer att befinna oss i centrum av ett projekt med potential att transformera hela vår ekonomi. Havsvindkraften kommer nu, och vårt partnerskap med en hållbar utvecklare innebär en historisk transformativ möjlighet för vårt samhälle”, säger Seán O’Donoghue, KFOs VD.

“Samexistens och samarbete är kärnan i allt vi gör som projektutvecklare av flytande vindkraft i tidigt skede. Att bygga våra projekt i konstruktiv dialog med lokala intressenter är helt avgörande för vår framgång. Vår förhoppning är att det här projektet kan nå ut globalt och inspirera andra projektutvecklare”, säger Marcus Thor, VD på Hexicon.

“Som aktör inom shipping ser vi på Sinbad Marine Services fram emot detta strategiska samarbete. Att få tillgång till stabil energiförsörjning av grön el kommer att hjälpa Killybegs i ambitionen att bli Irlands första gröna hamn, vilket kan transformera vår regions framtida ekonomiska och sociala utveckling”, säger Jim Parkinson, VD på Sinbad Marine Services.

När vindkraftparken är färdigställd ska elen den genererar dels kunna gå till produktion av gröna bränslen som vätgas eller ammoniak, vilket kan användas för att driva fiskeflottan, och dels förstärka elförsörjningen till både hamnen och lokalsamhället. Om nödvändiga förstärkningar av elnätet genomförs kommer resten av elproduktionen matas in på Irlands stamnät och därmed bidra till att uppfylla landets mål om 5 GW el från havsvind till 2030. Irlands totala potential bedöms vara åtminstone 30 GW havsvind.

För mer information kontakta:
Jonna Holmgren, 070 888 0502, jonna.holmgren@hexicongroup.eu