Hexicon sponsrar lag som bygger flytande vind i LEGO

Tillsammans med andra industriaktörer inom flytande vindkraft sponsrar Hexicon årets upplaga av FIRST® LEGO® League. Tävlingen engagerar fler än 200 ungdomar med syftet att öka intresset för ingenjörskonst, teknik, vetenskap och förnybar energi.

Tema för årets utmaning är förnybar energi och lagen har i uppdrag att bygga en flytande vindkraftpark i LEGO. Syftet med tävlingen är att skapa ett engagemang för de så kallade STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering, Mathematics) och särskilt förnybar energi bland ungdomar. Lagarbete är centralt för utmaningen som även uppmuntrar kreativa lösningar och löpande utvärdering av projektets effekt och värde. Förmågor som lägger en god grund för en framtida karriär inom förnybartsektorn.

Sammantaget är det 20 lag från sydvästra England och Wales som deltar. Fler än 200 ungdomar testar sina kunskaper inom kodning, robotik, lagarbete samt LEGO-byggande för att nå framgång. Under utmaningen får de stöd av lokala lärare, STEM-koordinatorer och funktionärer. Tävlingen inleds i januari 2023 och regionala finaler hålls i mars 2023.

På sikt främjar FIRST® LEGO® League en långsiktig återväxt av kompetens, vilket vår bransch är i stort behov av, säger Marcus Thor, VD Hexicon. Eftersom vi har verksamhet i regionen och utvecklar TwinHub-projektet med flytande teknik utanför sydvästra Englands kust känns det självklart att sponsra ett lag i tävlingen. Också en god möjlighet att nå ut till framtidens ingenjörer som tidigt vill engagera sig i förnybar energiproduktion.

Företagen som deltar är Hexicon-TwinHub, Blue Float EnergyCeltic Sea PowerCierco EnergyFLOVENTISFalck Renewables SpAFlotation Energy LtdHiraeth EnergyMorwind LtdRWESeiche och Ocean Winds. Ytterligare stöd ges av Institution of Engineering and Technology (IET)Cognition Creative Learning CIC och LEGO-koncernen.

Om FIRST® LEGO® Leauge
Initiativet introducerar STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) till barn och ungdomar genom spännande och praktiska utmaningar. Deltagarna får erfarenhet av verklig problemlösning och kan tillsammans med sina lärare och mentorer vara med och lägga grunden för en bättre framtid. Det finns tre delar av initiativet som på olika sätt inspirerar barn och ungdomar till att experimentera samt öka sin kunskap inom kodning och design genom praktisk erfarenhet av STEM-ämnen och robotik.
Läs mer om FIRST® LEGO® LEAGUE hemsidan.