Hexicon stärker IP-portföljen – beviljas patent för TwinWind™ i USA

Patentet gäller Hexicons flytande plattform TwinWind™, en teknologi som optimerar energiproduktionen på ett givet havsområde genom att två vindturbiner monteras på ett flytande fundament. Bolaget har nu beviljats patent för tekniken i USA, vilket ytterligare stärker bolagets IP-portfölj.

Marknaden för den flytande vindkraften förväntas öka explosionsartat de kommande åren när världen ställer om till ett elektrifierat samhälle drivet av fossilfri energiproduktion. Parallellt med Hexicons välutvecklade globala projektportfölj är IP-skydd och patent grundläggande för bolagets utveckling och erbjudande av tekniklösningar. Att bolaget säkrat patent för den unika TwinWind-teknologin på den amerikanska marknaden är ett glädjande besked som ytterliga stärker etableringen i landet. CTO Niklas Hummel ser positivt på utvecklingen av tekniken:

– Det här ska ses som en tydlig signal och bekräftelse på att vi utvecklar en konkurrenskraftig teknik i TwinWind. I förlängningen stärker det vår position på den framväxande marknaden för flytande vind.

TwinWind-teknologin förutspås bli en game changer för havsvindsektorn, dels som en konsekvens av tydliga miljöpositiva fördelar, men framförallt optimerad energiproduktionen på givet havsområde genom att två fullskaliga turbiner monteras på ett flytande fundament, vilket även bidrar till flexibilitet i placeringen av parkerna. Vindkraftverken kan placeras långt ut från kusten på djupa vatten, vilket öppnar upp för samexistens med kustnära boende, fiskenäring och försvarsmakt.

I dagsläget har Hexicon patent för TwinWind i över 20 länder däribland; Sverige, Frankrike, Storbritannien, Irland och Italien. Flera nationella patent världen över väntas följa, bland annat i Sydafrika och Chile, vilket ytterligare kommer att stärka Hexicons position på den globala marknaden. Patentet i USA är extra positivt då Biden-Harris administrationen offentliggjort stora ambitioner med 30 gigawatt (GW) havsvind till 2030 och upp till 110 GW till år 2050. Nyligen lanserades dessutom en ”Floating Wind Shot”, som inkluderar ett nytt kompletterande mål på 15 GW specifikt för flytande vindkraft till 2035. Det motsvarar drygt 100 gånger mer än vad som är installerat globalt idag. Initiativet kommer att driva på innovation och kommersialisering i hela sektorn, och Marcus Thor, VD Hexicon, ser stor potential för bolaget på den nordamerikanska marknaden:

– Vi är tämligen ensamma om att ha över 10 års erfarenhet av en relativt ny marknad som flytande vindkraft. Vi har investerat i ett spjutspetsteam i USA som är redo att bidra med sin expertis för att sjösätta TwinWind. Därför gläds vi nu extra åt att ha patent i landet, som med sina djupa kuster passar den flytande tekniken optimalt.