Hexicon tar fullt ägande av sydkoreanskt flytande vindkraftsprojekt till havs

Idag signerade Hexicon AB (publ.) ett försäljnings- och köpeavtal (SPA) för att ta över fullt ägande av MunmuBaram Co., Ltd. från sin joint venture partner Shell Overseas Investments B.V. Enligt avtalet kommer Hexicon AB att öka sin andel i projektet från 20 % till 100 % och därmed utöka sin projektportfölj med 900 MW. Slutförandet av transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande.

MunmuBaram-projektet, som ursprungligen initierades år 2018 av joint venture bolaget Hexicon Korea, utvecklar en 1,125GW vindkraftspark, som planeras i sydöstra Sydkorea utanför kusten vid Ulsan City.

Hexicons övertagande av ägarandelarna i MunmuBaram-projektet möjliggörs genom stöd från Glennmont Partners, en av Europas största infrastrukturfonder som fokuserar på förnybar energi. Åtagandet i försäljnings- och köpeavtalet faller inom ramen för den befintliga lånefaciliteten som Hexicon har tecknat med Glennmont. Köpeskillingen för förvärvet kommer att betalas genom en första betalning på 5 miljoner USD. Utöver denna summa innefattar sälj-och köpeavtalet ett vinstdelningsarrangemang på upp till 50 miljoner USD under en treårsperiod.

I händelse av att Hexicon säljer sina aktier i MunmuBaram kommer storleken på vinstdelningen att bero på flera parametrar, inklusive tidpunkten och nettointäkterna. Hexicon har redan påbörjat processen med att etablera en långsiktig ägarstruktur för MunmuBaram, såväl som processen för de myndighetsgodkännanden som krävs för att fortsätta projektet med befintliga licenser. På kort sikt kommer Hexicon att omfördela resurser för att optimera värdet i projektet. Hexicon och Shell kommer att samarbeta vidare för att säkerställa en smidig övergång i projektet. När affären väl är avslutad kommer MunmuBaram-projektet att representera cirka 15 % av Hexicons nettoportfölj sett till megawatt (MW).

”Sydkorea fortsätter att vara en ledande marknad med goda förutsättningar för utveckling av flytande vindkraft till havs. Genom detta avtal förblir Sydkorea en kärnmarknad för Hexicon och stärker vår position som en ledande global utvecklare av flytande vindkraft,” säger Marcus Thor, VD för Hexicon AB.