Hexicon vinner Storbritanniens första auktion för flytande vindkraft

Idag bekräftar Storbritanniens regering att det är Hexicons TwinHub-projekt i keltiska havet som vinner den fösta auktionsrundan som helt dedikerats till flytande vindkraft. Det innebär att projektet får ett 15-årigt kontrakt på £87,30 per MWh.

”Detta är en oerhört viktig milstolpe för Hexicon och vi är förstås mycket glada över att det är vårt projekt som vunnit den första auktionen dedikerad för flytande vindkraft i England och Wales”, säger Marcus Thor, vd på Hexicon.

Projektet bygger på Hexicons flytande plattform TwinWind™, en patenterad teknologi som optimerar energiproduktionen på ett givet havsområde genom att två fullskaliga turbiner monteras på ett flytande fundament. Teknologin kan komma att bli en game-changer för havsvindsektorn, dels med tanke på alla de miljöpositiva fördelar som flytande teknik kan skapa och dels med flexibiliteten i placeringen av parker som både kan ta hänsyn till och fungerar med andra aktörer som fiskenäring och militär.

Att TwinHub-projektet realiseras är betydelsefullt för Hexicon, som har planer på att utveckla större kommersiella projekt med TwinWind™-teknologin i keltiska havet i närtid, men också för den breda havsvindindustrin som är på jakt efter projekt som kan skala upp affären inom både landbaserade och havsbaserade tjänster. Det 32 MW stora demo-projektet utvecklas med teknikpartnern Bechtel och förväntas bidra till ökad innovation och minskade kostnader för havsvind, liksom till att uppnå Storbritanniens mål om 5GW flytande vind till 2030. 

“Idag har vi nått en viktig seger för TwinHub projektet, som särskilt ska tillägnas Hexicons projektgrupp som arbetat hårt i tuff konkurrens för detta, men också våra utvecklingspartners, vars expertis varit avgörande för vår framgång, liksom alla intressenter som stöttat projektets utveckling. Detta gör oss oerhört motiverade att sjösätta fler innovativa projekt som kan bidra till lokal och regional tillväxt och till att ytterligare trycka ned konsumenternas kostnad för grön och hållbar energi”, säger James Brown, projektansvarig för TwinHub.

Projektet förväntas vara färdigställt 2025-2027. Avsikten är att använda sig av lokala leverantörer i så stor utsträckning som möjligt för att bidra till den regionala ekonomin och tillväxten. Ett exempel är hamnen i Falmouth, som har potential att kunna spela en avgörande roll under både projektutveckling och för löpande underhåll. Projektet kan nu accelerera planeringen och kontakterna med berörda lokalsamhällen.