Hexicons dotterbolag TwinHub har erhållit marint tillstånd för installation av ett demonstrationsprojekt för flytande vindkraft i Keltiska havet

Det marina tillståndet avser TwinHubs testsite för förnybar energi belägen i Cornwall, sydvästra England. Tillståndet är det sista som krävs för att installera och driftsätta det planerade demonstrationsprojektet som omfattar 30-40 MW och använder Hexicons innovativa flytande plattform med tvillingturbiner.

Hexicon samarbetar med Bechtel, en global ledare inom teknik, konstruktion och projektledning, för att leverera projektet.

Projektet kommer att bli det första flytande vindkraftprojektet i Keltiska havet, och utgör en språngbräda för den brittiska regeringen att nå målsättningen om 1 GW flytande vindkraft till år 2030. Keltiska havet är ett viktigt område för flytande vindkraft – The Crown Estate, som ansvarar för sjöbotten runt England och Wales, offentliggjorde i november 2021 planer på att möjliggöra upp till 4 GW ny flytande vindkraftkapacitet till år 2035. Hexicon bedömer att det aktuella projektet kommer att öppna upp för framtida projekt i Keltiska havet.

”Vi hoppas att TwinHub-projektet ska sätta en standard för flytande vindkraft i Keltiska havet. Att vara först öppnar upp en möjlighet både för oss och den lokala försörsjningskedjan att utvecklas tillsammans, samtidigt som vi bygger långsiktiga relationer som kan stötta Hexicons ambition att utveckla storskaliga flytande vindprojekt i Storbritannien. Dessa projekt kommer kunna leverera stabil och säker förnybar energi till lägsta möjliga kostnad. Vi ser fram mot att utveckla dessa relationer under kommande år och att stötta planerna för Keltiska havet”, säger Marcus Thor, vd för Hexicon.

Projektet avser att använda befintlig infrastruktur som redan finns installerad på siten, inklusive intermatriska kablar, en landbaserad transformatorstation och nätanslutningsavtal.