Hexicons samägda bolag Freja Offshore lämnar in ansökan för flytande vindkraftsparken Mareld på Västkusten om 2 500 MW

Svenska Hexicon och norska Mainstream Renewable Power äger tillsammans det svenska bolaget Freja Offshore som nu har lämnat in en tillståndsansökan om en flytande vindkraftspark vid namn Mareld på Västkusten i Sverige. Mareld har potential att leverera 9-12 TWh årligen, vilket motsvarar över hälften av hela Västra Götalandsregionens elförbrukning.

Eftersom majoriteten av Västkustregionen i Sverige för närvarande importerar sin el och regionen planerar att möta den förväntade ökningen av elförbrukningen genom att etablera ny vind- och solkraft, är denna ansökan en viktig milstolpe för regionens omställning till lokalproducerad hållbar energi.

Magnus Hallman, VD på Freja Offshore, lyfter fram de unika egenskaperna hos flytande vindkraft:

– Den innovativa tekniken, flytande vindkraft, representerar en möjlighet för Sverige. Flytande vindkraft kan placeras långt ute till havs där den inte stör, vilket till stor del innebär att många av de konflikter som är förknippade med konventionell vindkraft undviks.

Hexicon ser stor potential i den framtida utvecklingen av flytande vindkraft i Sverige och världen. VD Marcus Thor gläds över utvecklingen på hemmamarknaden:

– Vi är stolta över att ha samlad erfarenhet från offshore-projekt runtom i världen och vill fortsätta att bidra till en hållbar energiomställning med tredje generationens vindkraft – flytande vind. Mareld-projektet har stor potential och kommer att kunna bidra till att minska Västra Götalandsregionens beroende av importerad el och samtidigt stödja regionens industriella ambitioner.

Fram till 2045 siktar Sverige på att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid. Samtidigt förväntas landets elförbrukning öka från cirka 150 TWh till ungefär 300 TWh årligen. Det är en utmaning, men med en 1 160 mil lång kustlinje har Sverige en unik möjlighet att utnyttja kraften från havsbaserad vindkraft. Mareld-projektet har potentialen att ge ett betydande bidrag till Sveriges energiomställning genom att tillhandahålla en hållbar källa för elproduktion.

Regeringen kommer nu att bereda ansökan och hämta synpunkter från ett antal myndigheter i en remissrunda. Hexicon ser fram emot att följa denna process och fortsätta att stödja Freja Offshore i strävan att utveckla, bygga och driva flytande vindkraftparker i Sverige och bidra till en hållbar elproduktion.