Marcus Thor ny verkställande direktör för Hexicon

Styrelsen i Hexicon, en ledande teknik- och projektutvecklare inom flytande vindkraftparker, har utsett Marcus Thor till verkställande direktör. Marcus Thor har varit anställd som projektchef i Hexicon sedan 2012 och har bland annat ansvarat för bolagets genombrottsprojekt i Skottland och Sydkorea.

I takt med att den globala omställningen till förnybar energi fortsätter upplever Hexicon utöver intresse för sin patenterade plattformsteknik även en växande efterfrågan på sin projektutvecklingskompetens för vindkraftverk till havs. Bolagets styrelse har tillsammans med nuvarande vd Henrik Baltscheffsky därför bedömt att det är ett gynnsamt läge att tillsätta en vd som arbetat operativt med projektutveckling för att accelerera bolagets erbjudande inom detta område.

Marcus Thor har under sina 8 år hos Hexicon varit projektansvarig för flertalet av bolagets viktigaste projekt. Mellan 2015-2017 ansvarade han för Dounreay Trí-projektet i Skottland, och sedan 2019 för utvecklingen av världens största flytande vindpark utanför Ulsan i Sydkorea tillsammans med Shell. Marcus är civilingenjör från Lunds tekniska högskola samt har en master i teknisk fysik från KTH.

Marcus Thor börjar sin nya roll som vd den 1 mars 2021, och ersätter då Henrik Baltscheffsky som fortsätter att vara en del av koncernledningen i en ny roll som affärsutvecklingschef. Marcus och Henrik har arbetat tillsammans sedan 2013 och kommer i sina respektive nya roller att fortsätta sitt nära samarbete och säkerställa kontinuitet.

”Det är med stor ödmjukhet och mycket energi som jag axlar rollen som vd för Hexicon. Rörelsen mot förnybar energi driver efterfrågan på såväl vår projektkompetens som tekniken vi tillhandahåller. Vi går nu en spännande framtid till mötes där vi ska öka takten inom vårt projektutvecklingserbjudande och expandera till nya marknader”, säger Marcus Thor, tillträdande vd.

”Jag och Marcus har arbetat nära varandra i många år. Han har djup kompetens inom vår teknik och bransch, och har som projektchef visat prov på utmärkta ledaregenskaper. Detta kommer väl till pass när vi nu tar nästa steg på vår resa. Själv får jag möjlighet att fokusera på det jag bäst kan bidra med: utvecklingen av Hexicons affär med nya marknader och samarbetspartners”, säger Henrik Baltscheffsky.

För mer information, kontakta:
Marcus Thor, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu
Henrik Baltscheffsky, +46 72 184 92 49, henrik.baltscheffsky@hexicon.eu