MunmuBaram erhåller Electricity Business License för havsbaserad flytande vindkraft i Sydkorea

MunmuBaram, ett joint venture (JV) mellan Shell (80 procent) och CoensHexicon (20 procent), har offentliggjort att det har erhållit ett Electricity Business License (EBL) för sitt havsbaserade flytande vindkraftsprojekt utanför Ulsans kust i Sydkorea. Lincensen från Sydkoreanska handels-, industri- och energiministeriet (Ministry of Trade, Industry and Energy) ger det gemensamma företaget ensamrätt att utveckla vindkraft på 420 megawatt (MW), vilket motsvarar en tredjedel av projektets totala planerade produktion på 1,3 gigawatt (GW). CoensHexicon är ett JV mellan Hexicon och det koreanska företaget COENS Co, där Hexicon äger 49%.

“I samband med vår rapport för tredje kvartalet betonade jag att en EBL för MunmuBaram-projektet förväntades inom några veckor och det känns fantastiskt att nu se det förverkligas" säger Marcus Thor, VD för Hexicon. “Erhållandet av en EBL är en viktig milstolpe för projektet som vi siktat in oss på redan från början när vi planerade utvecklingen i början av 2019 och som återspeglar en sann laginsats av våra respektive organisationer. Projektet, när det väl har byggts, har möjlighet att förse mer än en miljon koreanska hushåll med el."

Sedan 2019 har MunmuBaram genomfört markarbeten såsom mätningar av vinddata. I september var MunmuBaram den första flytande vindkraftsutvecklaren i Sydkorea som framgångsrikt slutförde en geoteknisk och geofysisk undersökning av havsbotten.

Efter erhållandet av EBL kommer MunmuBaram att förbereda för utvecklingen av havsbaserad flytande vindkraft genom en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), undersökningar för havstrafik och kulturarv samt andra aktiviteter. Med förbehåll för framtida investeringsbeslut kommer MunmuBaram-projektet att utvecklas i fas(er) och när det väl har byggts förväntas det generera upp till 4,2 terawattimmar (TWh) ren el varje år.

Mer information om MunmuBaram och projektet finns på följande webbplats: http://www.munmubaram.com

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Thor, VD Hexicon, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu