Pär Nuder och Mikael Kramer invalda i styrelsen för Hexicons och Aker Offshore Winds nya svenska joint venture

Hexicon och Aker Offshore Wind har idag utsett tidigare finansminister Pär Nuder och Mikael Kramer, som bland annat varit ledande befattningshavare vid Vattenfall, till styrelsen i sitt nybildade 50/50 joint venture (JV) som ska utveckla flytande vindkraft utanför Sveriges kuster.

Med Sveriges planer på att generera 100 procent av sin energi från förnybara energikällor till 2040 och att uppnå koldioxidneutralitet till 2045, ser parterna goda möjligheter till havsbaserade vindkraftsprojekt allt eftersom marknaden utvecklas.

I styrelsen för JV:t ingår Pär Nuder och Mikael Kramer. Nuder, tidigare finansminister, har under det senaste decenniet arbetat inom den privata sektorn som styrelseledamot och strategisk rådgivare till flertalet företag och organisationer, bland annat Albright Stonebridge Group och EQT. Under åtta år var han också styrelseordförande för AP3. Kramer är en branschveteran som tidigare har varit Head of Group Mergers and Acquisitions på Vattenfall under en period med omfattande expansion i Europa.

Tillsammans bidrar Hexicon och Aker Offshore Wind med unika kompetenser och erfarenheter. Hexicon har ett erfaret team som utvecklar flytande havsbaserade vindkraftsprojekt med andra etablerade branschpartners i länder som Sydkorea och Skottland. Havsbaserad vindkraft i Sverige är en marknad i ett tidigt skede med stor potential och Hexicon är den enda flytande vindutvecklaren på hemmamarknaden.

Aker Offshore Wind, genom Aker-gruppen, bidrar med sakkunskap från fem decennier av planering, design och genomförande av havsbaserade projekt i Nordsjön och på andra håll globalt. Aker har en kärnkompetens inom projektplanerings- och genomförandemetodik, teknikkunskap och tillverkning för att skala upp och industrialisera havsbaserad vindkraft på ett hållbart sätt.

"Sverige är en attraktiv marknad för havsbaserad vindkraft med målet att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Våra projekt har potential att på lång sikt skapa en stabil och ren energiproduktion, vilket gynnar både svensk industri och svenska konsumenter,” säger Marcus Thor, VD för Hexicon.

"Som partners har vi kunskapen för att leverera flytande havsbaserad vindkraft i Sverige och är engagerade för en framtid med grön förnybar energi. JV:t representerar vårt långsiktiga engagemang, medan den nyinrättade styrelsen tillför kompetensen för att lyckas," säger Tom Selwood, CFO för Aker Offshore Wind.

Styrelsen utgörs i övrigt av fyra representanter från Hexicon och Aker Offshore Wind.

Båda parter är teknikoberoende avseende den svenska marknaden och kommer att arbeta tillsammans för att identifiera de optimala tekniklösningarna för varje projekt.