Vestas levererar turbinerna till Hexicons gigantiska havsvindprojekt MunmuBaram

Det blir Vestas som levererar turbinerna till MunmuBaram-projektet längs Sydkoreas sydöstra kust, ett samriskprojekt mellan Hexicon och Shell som väntas omfatta havsvind motsvarande 1,300 MW.

Efterfrågan på havsbaserad vindkraft exploderar just nu över hela världen. Innovativa lösningar med flytande fundament gör att vindkraft kan användas på fler platser, inte minst i Asien och området kring Stilla havet där väderförhållanden och geografiska förutsättningar inte lämpar sig för konventionella bottenfasta fundament. MunmuBaram-projektet planeras bli en av världens största flytande vindkraftparker och har en nyckelroll i kommersialiseringen av flytande vindkraft på global nivå. 
 
Nu står det klart att Vestas väljs som prioriterad leverantör av turbiner för projektet. Vestas ska leverera och installera 84 turbiner, med förbehåll för ytterligare projektutveckling, av typen V236-15.0 MW. Turbinerna kommer att placeras inom projektområdet på cirka 240 km² med vattendjup på mellan 120 och 150 meter. Detta är Vestas första tillkännagivna storskaliga flytande havsvindprojekt och det första tillkännagivna projektet med V236-15,0 MW för installation på flytande fundament. Tidigare har Vestas installerat havsbaserade turbiner motsvarande 8 GW.
 
”Vestas är en av världens främsta turbinleverantörer och vi är mycket glada att vi nu kan fortsätta utveckla projektet i ett starkt partnerskap med en teknikleverantör i framkant. Det här tar projektet vidare mot kommersialisering och belyser samtidigt vår förmåga att bygga signifikant värde i projektportföljen”, säger Marcus Thor, vd på Hexicon 
 
"Det här innovativa projektet går i bräschen för den globala havsbaserade vindkraftsindustrin och vi är glada att vara en del av det. Det understryker dessutom vår ambition att samarbeta med kunder och leverantörer för att göra flytande havsbaserad vindkraft lönsam och skalbar. Vestas ambition är att vara ledande inom havsbaserad vindkraft och vi, tillsammans med våra kunder, är engagerade i att bidra till Sydkoreas mål för förnybar energi," säger Purvin Patel, vd för Vestas Asia Pacific. 
 
Om MunmuBaram-projektet  
Sedan projektstarten 2019 har förberedande arbeten genomförts för att undersöka förutsättningarna, som exempelvis vindmätningar. I september 2021 blev projektet det första flytande havsvindprojektet i Sydkorea att framgångsrikt slutföra de geotekniska och geofysiska undersökningar som krävs. Just nu genomförs arbeten med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), marintrafikanalys, kulturarvsanalys och andra undersökningar. I takt med löpande investeringsbeslut utvecklas projektet i olika faser, och fullt utbyggt förväntas projektet generera motsvarande 4,2 terawattimmar (TWh) förnybar el varje år. 

Mer information om projektet finns på hemsidan: http://www.munmubaram.com/about/about.