Ytterligare två elaffärslicenser säkrade för MunmuBaram-projektet i Sydkorea

MunmuBaram-projektet kommer att bli en av världens storskaliga flytande vindkraftsparker när det är klart. Ytterligare en milstolpe i projektet nåddes när projektet nyligen beviljades ytterligare två elaffärslicenser (EBL). Projektet har nu totalt säkrat tre EBL:er från Ministeriet för handel, industri och energi, som därmed beviljat MunmuBaram-projektet exklusiva utvecklingsrättigheter för den totala planerade produktionen på 1,3 gigawatt (GW).

MunmuBaram är ett flytande havsvindprojekt utanför Ulsan, på Sydkoreas kust. Det är ett joint venture (JV) mellan Shell (80 %) och CoensHexicon (20 %), där CoensHexicon är ett JV mellan Hexicon (49 %) och det koreanska företaget COENS Co (51 %). Den första EBL:en av totalt tre möjliga säkrades för området i november 2021. Förhoppningen var att säkra alla tre vilket skulle ta projektet vidare in i ett mellanstadium av utveckling, detta mål är nu uppnått. Det innebär bland annat att projektet kan sikta mot nästa steg i utvecklingen vilket är att säkra ett nätanslutningsavtal. VD för Hexicon, Marcus Thor, gläds åt den senaste utvecklingen för projektet:

"Att ha beviljats alla tre EBL:erna är fantastiskt och betyder att vi nu kan fokusera helt på att realisera den totala planerade effekten på 1,3 GW. Projektet har potential att ge mer än 1 miljon sydkoreanska hushåll ren el från flytande havsbaserad vindkraft. Nästa milstolpe blir att säkra ett nätanslutningsavtal. Vi är hoppfulla om att det kan hända redan i år, vilket är långt före den planerade tillverkningsstarten.”

Sedan 2019 har MunmuBaram-projektet genomfört markarbeten som vinddatamätningar. I september 2021 var MunmuBaram den första flytande vindkraftsutvecklaren till havs i Sydkorea som framgångsrikt genomförde de geotekniska och geofysiska undersökningar som krävdes. Projektet fortsätter nu framöver med miljökonsekvensbedömningar (MKB), sjötrafikundersökningar, kulturarvsundersökningar och andra aktiviteter. Med förbehåll för framtida investeringsbeslut kommer MunmuBaram-projektet att utvecklas i etapper, och när det väl är byggt förväntas det generera upp till 4,2 terawatt-timmar (TWh) ren el varje år.

Mer information om MunmuBaram-projektet hittas på hemsidan: http://www.munmubaram.com